กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ก.พ.

ติดตามผลการแข่งขัน
กิจกรรมวัยใส 10 ก.พ.

อ่านรายละเอียด
กิจกรรมอำลา (SBAC Bye'nior)

อ่านรายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ

ติดตามความเคลื่อนไหว

ระดับและสาขาที่เปิดสอน

 • ภาคเรียนปกติ
 • เปิดสอน 3 ระดับการศึกษา คือ ปวช. ปวส. และ ปวส.พิเศษ*
  ปวช. เปิดสอน 2 สาขา ดังนี้ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ปวส. และ ปวส.พิเศษ เปิดสอน 2 สาขา ดังนี้ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  รับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อระดับ ปวช. และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ผุ้เร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.พิเศษ จบจาก กศน. ก็รับนะครับ ไม่ต้องกังวล
 • การเรียนการสอนภาคเสาร์ - อาทิตย์
 • เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ บัญชี ตลาด และคอมพิวเตอร์ รับผุ้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และ ปริญญาตรี เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิที่ได้หลังจากสำเร็จการศึกษา คือ ปวส.พ เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่ต้องการประกอบอาชีพและเรียนพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เรียนจบปริญญาตรีและต้องการวุฒิในระดับ ปวส.พ และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ในวันหยุดให้กับบุคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาในภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนจบในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่ บธว.

ด้วยเหตุและผลดังต่อไปนี้


 • - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
 • - เรียนแบบบล็อค จบเร็ว ผลการเรียนดี(ถ้าตั้งใจ)
 • - ห้องเรียนออกแบบเองได้ ตามความพึงพอใจของผู้เรียน
 • - เรียนในห้องแอร์ทุกห้องทุกวิชา
 • - เครื่องมือการเรียนการสอนทันสมัย
 • - การเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพในอนาคต
 • - ฟรีอินเตอร์เน็ต WiFi
 • - ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • - แต่งกายชุดลำลองมาวิทยาลัยได้ 1 วันต่อสัปดาห์
 • - เรียนจบการันตีมีงานทำ
 • - เรียน 1 เดือนเต็ม พักผ่อน 1 สัปดาห์
 • - มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ที่อื่นก็มี)
 • - ฟรีหนังสือเรียน และเครื่องแบบ (ที่อื่นก็มี)
 • - มีเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ที่อื่นก็มี)

ความรู้สึกจากนักศึกษาที่เรียนอยู่

เครื่องแบบนักศึกษา

Uniform
เครื่องแบบ ปวช.ญ ภาคปกติ
 • Comming soon

Uniform
เครื่องแบบ ปวส.ญ ภาคปกติ
Uniform
เครื่องแบบ ปวส.ญ ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • Comming Soon

Uniform
เครื่องแบบ ปวช.ช ภาคปกติ
 • Comming Soon

Contact us

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา (บธว)
  Songkhla Business Admininstration College (SBAC)

  ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 • โทรศัพท์ : 074437631
  Email : info@bac.ac.th
  Facebook : Bas.Songkhla
  Fanpage : บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  Line : @SBAC

 • สถาบันแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  Institute of Creative Learning