Oรางวัลอันดับ 3 จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้