Oตอบคำถามปัญหาไอที

การแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน. IT ผลจะเป็นอย่างไรไม่สามารถทราบได้ รู้แค่เพียงว่า #พวกเราจะทำให้ดีที่สุด การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนคือสิ่งที่ที่เราให้ความสำคัญ และที่สำคัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2