Oรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน word-excel

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน word-excel