O


AWARD


รางวัลอันดับ 3 จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันโต้วาที

ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะ รำวงมาตรฐาน

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน word-excel

รางวัลชมเชย การแข่งขัน word-excel

ตอบคำถามปัญหาไอที

รางวัลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

มอบโล่ห์รางวัลสื่อการสอน